aykırı

s.
1. 相反的: \aykırı bir düşünce 相反的想法 Kız aleyhine hiçbir aykırı dedikodu çıkmadı. 这女孩儿, 从来没有人说过她的坏话。
2. 违背的, 违反的: anayasaya \aykırı bir davranış 违宪行为 Liberalizm, oportünizmin bir ifadesidir ve Marksizme tamamen aykırıdır. 自由主义是机会主义的一种表现, 是和马克思主义根本冲突的。
3. 数́ 不在同一平面的, 挠曲的: \aykırı doğrular 挠曲线 \aykırı düşmek 违背, 违反; 相悖: Düşünceleri kardeşininkine aykırı düşüyor. 他与他的兄弟意见相悖。\aykırı katmanlaşma 地́ 不整合层理 \aykırı olmak 违背, 违反: Tutumu yasalara aykırı oldu. 他的作法是违法的。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • aykırı — sf. 1) Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. Anayasa 2) Çapraz, ters 3) Toplumda görüş ve …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aykırı düşmek — uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek Yüzük ona biraz aykırı düşen bir parlaklıkla parmağında parlıyordu. T. Buğra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aykırı olmak — ters olmak, zıt olmak Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aykırı doğrular — is., ç., mat. Aynı düzlemde bulunmayan doğrular …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aykırı katmanlaşma — is., jeol. Katmanları düzenli bir biçimde olmayan katmanlaşma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • gerçeğe aykırı — sf. Gerçek dışı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kurala aykırı — sf. Kural dışı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ters düşmek — aykırı durumda olmak, karşıt olmak Daha sonra o eşsiz lidere ters düşmek bahtsızlığına kapılmıştır. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • MUGAYİR — Aykırı. Uymaz. Zıd. Başka türl …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • mugayir — aykırı; zıt; ters …   Hukuk Sözlüğü

 • Diminutivaffix — Ein Diminutivaffix ist eine dem Wortstamm zugesetzte Vor oder Nachsilbe (Affix) die der grammatischen Verkleinerung (Diminutiv) dient. Solche Silben sind als Präfixe und Suffixe der Wortbildung zu betrachten. Die Affigierung ist nur eine von… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.